top of page

Privacybeleid

1. Een overzicht van gegevensbescherming

 

Algemeen

Het volgende geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt of zich registreert als cliënt in onze kliniek. Persoonlijke informatie is alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd zou kunnen worden. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in ons privacybeleid hieronder.

 

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

De op deze website verzamelde gegevens worden verwerkt door de websitebeheerder. De contactgegevens van de exploitant zijn te vinden in de vereiste juridische kennisgeving van de website.

 

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Sommige gegevens worden verzameld wanneer u deze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invult op een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Deze gegevens zijn voornamelijk technische gegevens, zoals de browser en het besturingssysteem dat u gebruikt of wanneer u de pagina hebt geopend. Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website betreedt.

 

Waar gebruiken we uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om de website goed te laten functioneren. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om te analyseren hoe bezoekers de site gebruiken.

 

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt altijd het recht om kosteloos informatie over uw opgeslagen gegevens, de herkomst, de ontvangers en het doel van de verzameling op te vragen. U hebt ook het recht om te vragen dat deze wordt gecorrigeerd, geblokkeerd of verwijderd. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen via het adres in de juridische kennisgeving als u nog vragen heeft over privacy en gegevensbescherming. U kunt natuurlijk ook een klacht indienen bij de bevoegde regelgevende instanties.

 

Analytics en tools van derden

Bij een bezoek aan onze website kunnen statistische analyses worden gemaakt van uw surfgedrag. Dit gebeurt voornamelijk met behulp van cookies en analyses. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem, dat wil zeggen dat we u aan de hand van deze gegevens niet kunnen identificeren. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie is te vinden in het volgende privacybeleid.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. Hieronder informeren wij u hoe u uw opties in dit verband kunt uitoefenen.

 

2. Algemene informatie en verplichte informatie

 

Gegevensbescherming

De beheerders van deze website nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en dit privacybeleid.

Als u deze website gebruikt, worden er verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonlijke informatie is alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd zou kunnen worden. In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke informatie we verzamelen en waarvoor we deze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

Houd er rekening mee dat gegevens die via internet worden verzonden (bijvoorbeeld via e-mailcommunicatie) onderhevig kunnen zijn aan beveiligingsinbreuken. Volledige bescherming van uw gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

 

Kennisgeving betreffende de verantwoordelijke voor deze website

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

De Prehab Studio 
Nicolaas Beetsstraat 144 hs 
1054 XV Amsterdam

Telefoon: +31 6 12106305

E-mail:  info@theprehabstudio.com

De verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen van de verwerking van persoonsgegevens (namen, e-mailadressen, enz.).

 

Intrekking van uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde met toekomstig effect intrekken. Een informele e-mail waarin dit verzoek wordt gedaan, is voldoende. De gegevens die worden verwerkt voordat we uw verzoek ontvangen, kunnen nog steeds wettelijk worden verwerkt.

 

Recht om klachten in te dienen bij regelgevende instanties

Als de wetgeving inzake gegevensbescherming is geschonden, kan de betrokken persoon een klacht indienen bij de bevoegde regelgevende instanties. De bevoegde regelgevende instantie voor zaken die verband houden met de wetgeving inzake gegevensbescherming is de functionaris voor gegevensbescherming van de Nederlandse staat waarin ons bedrijf is gevestigd.

 

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract automatisch in een standaard, machineleesbaar formaat aan uzelf of aan een derde partij te laten leveren. Als u de directe overdracht van gegevens aan een andere verantwoordelijke nodig heeft, gebeurt dit alleen voor zover dit technisch mogelijk is.

 

Informatie, blokkeren, verwijderen

Zoals toegestaan door de wet, hebt u het recht om te allen tijde gratis informatie te krijgen over uw persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen, evenals de oorsprong, de ontvanger en het doel waarvoor ze zijn verwerkt. Ook heeft u het recht om deze gegevens te laten corrigeren, blokkeren of verwijderen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen via het adres dat in onze juridische kennisgeving staat vermeld als u nog vragen heeft over het onderwerp persoonsgegevens.

 

Verzet tegen promotionele e-mails

We verbieden hierbij uitdrukkelijk het gebruik van contactgegevens die zijn gepubliceerd in het kader van de wettelijke kennisgevingsvereisten van de website met betrekking tot het verzenden van promotie- en informatiemateriaal dat niet uitdrukkelijk is aangevraagd. De websitebeheerder behoudt zich het recht voor om specifieke juridische stappen te ondernemen indien ongevraagd reclamemateriaal, zoals e-mailspam, wordt ontvangen.

 

3. Functionaris voor gegevensbescherming

Wettelijke functionaris gegevensbescherming

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld voor ons bedrijf.

De Prehab Studio 
Nicolaas Beetsstraat 144 hs 
1054 XV Amsterdam

Telefoon: +31 6 12106305

E-mail:  info@theprehabstudio.com

4. Gegevensverzameling op onze website

 

Koekjes

Sommige van onze webpagina's gebruiken cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Cookies helpen onze website gebruiksvriendelijker, efficiënter en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden opgeslagen.

De meeste cookies die we gebruiken zijn zogenaamde "sessiecookies". Ze worden automatisch verwijderd na uw bezoek. Andere cookies blijven in het geheugen van uw apparaat totdat u ze verwijdert. Deze cookies maken het mogelijk om uw browser te herkennen bij een volgend bezoek aan de site.

U kunt uw browser configureren om u te informeren over het gebruik van cookies, zodat u per geval kunt beslissen of u een cookie accepteert of weigert. Als alternatief kan uw browser worden geconfigureerd om cookies onder bepaalde voorwaarden automatisch te accepteren of altijd te weigeren, of om cookies automatisch te verwijderen bij het sluiten van uw browser. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.

Cookies, die nodig zijn om elektronische communicatie mogelijk te maken of om bepaalde functies te bieden die u wilt gebruiken (zoals het winkelwagentje), worden opgeslagen in overeenstemming met art. 6 lid 1, letter f AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies om een geoptimaliseerde service te garanderen die vrij is van technische fouten. Als er ook andere cookies (zoals die worden gebruikt om uw surfgedrag te analyseren) worden opgeslagen, worden deze apart behandeld in dit privacybeleid.

 

Contact Formulier

Mocht u ons via het contactformulier vragen stellen, dan verzamelen wij de op het formulier ingevulde gegevens, inclusief de door u verstrekte contactgegevens, om uw vraag en eventuele vervolgvragen te beantwoorden. We delen deze informatie niet zonder uw toestemming.

We zullen daarom alle gegevens die u op het contactformulier invoert alleen verwerken met uw toestemming volgens Art. 6 (1)(a) AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Een informele e-mail waarin dit verzoek wordt gedaan, is voldoende. De gegevens die worden verwerkt voordat we uw verzoek ontvangen, kunnen nog steeds wettelijk worden verwerkt.

We bewaren de gegevens die u op het contactformulier verstrekt totdat u om verwijdering verzoekt, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel van de opslag niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat aan uw verzoek is voldaan). Eventuele dwingende wettelijke bepalingen, met name die met betrekking tot verplichte bewaartermijnen voor gegevens, blijven onaangetast door deze bepaling.

 

Verwerking van gegevens (klant- en contractgegevens)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens alleen voor zover dit nodig is om rechtsbetrekkingen met ons aan te gaan of te wijzigen (stamgegevens). Dit gebeurt op basis van art. 6 (1) (b) AVG, die de verwerking van gegevens mogelijk maakt om een contract uit te voeren of voor maatregelen voorafgaand aan een contract. We verzamelen, verwerken en gebruiken uw persoonlijke gegevens bij het bezoeken van onze website (gebruiksgegevens) alleen voor zover dit nodig is om u toegang te geven tot onze service of om u hiervoor te factureren.

Verzamelde klantgegevens worden verwijderd na voltooiing van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

 

Gegevens overgedragen bij aanmelding voor services en digitale inhoud

We verzenden persoonlijk identificeerbare gegevens alleen aan derden voor zover dit nodig is om te voldoen aan de voorwaarden van uw contract met ons, bijvoorbeeld aan banken die zijn toevertrouwd om uw betalingen te verwerken.

Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden doorgegeven, tenzij u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. Uw gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden verstrekt voor reclamedoeleinden.

Grondslag voor gegevensverwerking is art. 6 (1) (b) AVG, die de verwerking van gegevens mogelijk maakt om een contract uit te voeren of voor maatregelen voorafgaand aan een contract.

 

5. Analyse en reclame

 

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst. Het wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

Google Analytics-cookies worden opgeslagen op basis van art. 6 (1) (f) AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren.

 

Browser-plug-in

U kunt voorkomen dat deze cookies worden opgeslagen door de juiste instellingen in uw browser te selecteren. We willen u er echter op wijzen dat dit ertoe kan leiden dat u niet van de volledige functionaliteit van deze website kunt genieten. U kunt ook voorkomen dat de door cookies gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) worden doorgegeven aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google, door de browser-plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en .

 

Bezwaar maken tegen het verzamelen van gegevens

U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst om te voorkomen dat uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze site worden verzameld:  Schakel Google Analytics uit.

Zie het privacybeleid van Google voor meer informatie over hoe Google Analytics met gebruikersgegevens omgaat:  https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl .

 

Uitbestede gegevensverwerking

In de nabije toekomst zullen we een overeenkomst sluiten met Google voor de uitbesteding van onze gegevensverwerking en de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten volledig implementeren bij het gebruik van Google Analytics.

 

Google Analytics-remarketing

Onze websites gebruiken de functies van Google Analytics Remarketing in combinatie met de apparaatoverschrijdende mogelijkheden van Google AdWords en DoubleClick. Deze dienst wordt aangeboden door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Deze functie maakt het mogelijk om doelgroepen voor promotionele marketing gemaakt met Google Analytics Remarketing te koppelen aan de cross-device mogelijkheden van Google AdWords en Google DoubleClick. Hierdoor kunnen advertenties worden weergegeven op basis van uw persoonlijke interesses, geïdentificeerd op basis van uw eerdere gebruik en surfgedrag op het ene apparaat (bijvoorbeeld uw mobiele telefoon), op andere apparaten (zoals een tablet of computer).

Nadat u uw toestemming heeft gegeven, koppelt Google hiervoor uw web- en app-browsegeschiedenis aan uw Google-account. Op die manier kan elk apparaat dat inlogt op uw Google-account dezelfde gepersonaliseerde promotionele berichten gebruiken.

Om deze functie te ondersteunen, verzamelt Google Analytics door Google geverifieerde ID's van gebruikers die tijdelijk zijn gekoppeld aan onze Google Analytics-gegevens om doelgroepen te definiëren en te creëren voor advertentiepromotie op verschillende apparaten.

U kunt zich permanent afmelden voor remarketing/targeting via verschillende apparaten door gepersonaliseerde advertenties in uw Google-account uit te schakelen; Volg deze link:  https://www.google.com/settings/ads/onweb/ .

De aggregatie van de gegevens die in uw Google-accountgegevens zijn verzameld, is uitsluitend gebaseerd op uw toestemming, die u per art. 6 (1) (a) AVG. Voor gegevensverzamelingsbewerkingen die niet zijn samengevoegd met uw Google-account (bijvoorbeeld omdat u geen Google-account hebt of bezwaar hebt gemaakt tegen de samenvoeging), is het verzamelen van gegevens gebaseerd op Art. 6 (1) (f) AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van anoniem gebruikersgedrag voor promotionele doeleinden.

Ga voor meer informatie en het privacybeleid van Google naar:  https://www.google.com/policies/technologies/ads/ .

 

Google AdWords en Google Conversies bijhouden

Deze website maakt gebruik van Google AdWords. AdWords is een online advertentieprogramma van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ("Google").

Als onderdeel van Google AdWords gebruiken we zogenaamde conversietracking. Wanneer u op een advertentie klikt die wordt aangeboden door Google, wordt een cookie voor het bijhouden van conversies ingesteld. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw internetbrowser op uw computer opslaat. Deze cookies verlopen na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie van de gebruiker. Mocht de gebruiker bepaalde pagina's van de website bezoeken en de cookie is nog niet verlopen, dan kunnen Google en de website zien dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar die pagina is gegaan.

Elke Google AdWords-adverteerder heeft een andere cookie. Cookies kunnen dus niet worden gevolgd via de website van een AdWords-adverteerder. De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verkregen, wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen voor de AdWords-adverteerders die hebben gekozen voor het bijhouden van conversies. Klanten krijgen het totale aantal gebruikers te horen dat op hun advertentie heeft geklikt en is doorgestuurd naar een tagpagina voor het bijhouden van conversies. Adverteerders verkrijgen echter geen informatie die kan worden gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. Als u niet wilt deelnemen aan tracking, kunt u zich hiervoor afmelden door de Google Conversion Tracking-cookie eenvoudig uit te schakelen door uw browserinstellingen te wijzigen. Als u dit doet, wordt u niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies.

Conversiecookies worden opgeslagen op basis van art. 6 (1) (f) AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren.

Zie het privacybeleid van Google voor meer informatie over Google AdWords en Google Conversion Tracking:  https://www.google.de/policies/privacy/ .

U kunt uw browser configureren om u te informeren over het gebruik van cookies, zodat u per geval kunt beslissen of u een cookie accepteert of weigert. Als alternatief kan uw browser worden geconfigureerd om cookies onder bepaalde voorwaarden automatisch te accepteren of altijd te weigeren, of om cookies automatisch te verwijderen bij het sluiten van uw browser. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.

 

6. Nieuwsbrief

 

Nieuwsbrief gegevens

Binnenkort starten we met een nieuwsbriefservice. Als u onze nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben we een geldig e-mailadres nodig, evenals informatie waarmee we kunnen verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en dat u akkoord gaat met het ontvangen van deze nieuwsbrief. Er worden geen aanvullende gegevens verzameld of alleen op vrijwillige basis verzameld. Wij gebruiken deze gegevens alleen om de gevraagde informatie te versturen en geven deze niet door aan derden.

We zullen daarom alle gegevens die u op het contactformulier invoert alleen verwerken met uw toestemming volgens Art. 6 (1) (a) AVG. U kunt de toestemming voor het opslaan van uw gegevens en e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief op elk moment intrekken, bijvoorbeeld via de link "afmelden" in de nieuwsbrief. De gegevens die worden verwerkt voordat we uw verzoek ontvangen, kunnen nog steeds wettelijk worden verwerkt.

De gegevens die bij het aanmelden voor de nieuwsbrief worden verstrekt, worden gebruikt om de nieuwsbrief te verspreiden totdat u uw abonnement opzegt, waarna deze gegevens worden verwijderd. Gegevens die we voor andere doeleinden hebben opgeslagen (bijv. e-mailadressen voor het ledengedeelte) blijven onaangetast.

 

MailChimp

Deze website maakt gebruik van de diensten van MailChimp voor het versturen van nieuwsbrieven. Deze dienst wordt aangeboden door Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, VS.

MailChimp is een dienst die de verspreiding van nieuwsbrieven organiseert en analyseert. Als u gegevens (bijv. uw e-mailadres) verstrekt om u te abonneren op onze nieuwsbrief, worden deze opgeslagen op MailChimp-servers in de VS.

MailChimp is gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shield. Het Privacy Shield is een overeenkomst tussen de Europese Unie (EU) en de VS om naleving van de Europese privacynormen in de Verenigde Staten te waarborgen.

We zullen MailChimp in de toekomst gebruiken om onze nieuwsbriefcampagnes te analyseren. Wanneer u een e-mail opent die is verzonden door MailChimp, maakt een bestand in de e-mail (een webbaken genaamd) verbinding met de servers van MailChimp in de Verenigde Staten. Hierdoor kunnen wij bepalen of een nieuwsbriefbericht is geopend en op welke links u klikt. Daarnaast wordt technische informatie verzameld (bijv. tijdstip van ophalen, IP-adres, browsertype en besturingssysteem). Deze informatie kan niet worden toegewezen aan een specifieke ontvanger. Het wordt uitsluitend gebruikt voor de statistische analyse van onze nieuwsbriefcampagnes. De resultaten van deze analyses kunnen worden gebruikt om toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op uw interesses.

Als u niet wilt dat uw gebruik van de nieuwsbrief door MailChimp wordt geanalyseerd, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief. Hiervoor plaatsen we een link in elke nieuwsbrief die we versturen. U kunt zich ook direct op de website afmelden voor de nieuwsbrief.

De gegevensverwerking is gebaseerd op art. 6 (1) (a) AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door u af te melden voor de nieuwsbrief. De gegevens die worden verwerkt voordat we uw verzoek ontvangen, kunnen nog steeds wettelijk worden verwerkt.

De gegevens die bij het aanmelden voor de nieuwsbrief worden verstrekt, worden gebruikt om de nieuwsbrief te verspreiden totdat u uw abonnement opzegt, wanneer deze gegevens worden verwijderd van onze servers en die van MailChimp. Gegevens die we voor andere doeleinden hebben opgeslagen (bijv. e-mailadressen voor het ledengedeelte) blijven onaangetast.

Zie voor meer informatie het privacybeleid van MailChimp op:  https://mailchimp.com/legal/terms/ .

 

Afsluiten van een verwerkersovereenkomst

Met MailChimp gaan we een verwerkersovereenkomst aan, waarin we van MailChimp eisen dat hij de gegevens van onze klanten beschermt en deze gegevens niet aan derden verstrekt. Deze overeenkomst kan worden bekeken via de volgende link:  https://mailchimp.com/legal/forms/data-processing-agreement/sample-agreement/ .

 

7. Plug-ins en tools

 

Google Maps

Deze site maakt gebruik van de Google Maps-kaartenservice via een API. Het wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Om Google Maps te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt over het algemeen naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps is in het belang van de aantrekkelijkheid van onze website en om de plaatsbepaling van door ons op de website aangegeven plaatsen te vergemakkelijken. Dit vormt een gerechtvaardigd belang op grond van art. 6 (1) (f) AVG.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google op:  https://www.google.de/intl/nl/policies/privacy/ .

Privacy Policy: Text
bottom of page